English Magyar WAI

Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága - A bizottságról általában

A Parlament bizottságai

A Parlament bizottságainak létrehozását az indokolta, hogy a plenáris ülések elé a munka hatékonysága érdekében már egy előzetesen, szakmai testület által megtárgyalt kérdés kerüljön. A bizottságoknak két fajtája van: állandó és ideiglenes.

Az ideiglenes bizottságok további két részre oszlanak: vannak vizsgáló- és eseti bizottságok.

A Fogyasztóvédelmi bizottság

A Parlament Fogyasztóvédelmi bizottsága az ezt megelőző három évig csak esetiként működött, ez is mutatja, hogy az utóbbi három évben a fogyasztóvédelemmel sajnálatos módon nem foglalkoztak a kellő mértékben. Az eseti bizottság szerepe ugyanis az állandó bizottságához képest csekély, ugyanis csak akkor hozzák létre, ha valamilyen aktuális ügy ezt megkívánja. Ahhoz azonban nem fér kétség, a fogyasztóvédelemmel mindig számolnunk kell, hiszen fogyasztók mindig is voltak, vannak és lesznek, az mindig aktuális kérdés.

Az elmúlt három évben esetiként működő Bizottság viszont az elvégzett munkája alapján elérte, hogy az új parlamenti ciklusban az Országgyűlés alakuló ülésén létrehozzák az állandó Fogyasztóvédelmi bizottságot.

Ez azért is nagyon jelentős, mert ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a Bizottság a jövőben a napirendi pontjai közt tárgyalhat minden olyan fontos kérdést és javaslatot, mely a fogyasztók széles körét érinti és melyre eddig nem volt alkalom. A Fogyasztóvédelmi bizottság honlapja ide kattintva érhető el.

A bizottság működése, feladatai és összetétele

Az állandó bizottság az Országgyűlés munkájában tevékenyen részt vevő, így véleményező, kezdeményező, javaslattévő szerv. A törvényben és a Házszabályban meghatározott egyes esetekben ügydöntő szerepkört kaphat. Szintén fontos, hogy a kormányzati munka ellenőrzésében is közreműködnek.

A bizottságokról általánosságban elmondható még, hogy tisztségviselőit és tagjait az Országgyűlés választja, őket az elvégzett munkájukért díjazás illeti meg. A tagok csak képviselők lehetnek, miniszterek és államtitkárok nem, mivel ez utóbbi sértené a függetlenség elvét, hiszen mint arról szó volt, a bizottságok egyik legfontosabb szerepe a kormány ellenőrzésében való közreműködés.

Ami az összetételüket illeti, abban érvényesül az arányosság elve, így a bizottságok tagjai többsége a kormánypárti képviselők közül ki, hiszen a helyek elosztása a parlamenti frakciók mandátumaránya szerint történik.

Az Országgyűlés házszabálya szerint a fentiekben ismertetteken kívül az állandó bizottságok jogosultsága, hogy bármely, a működési területét érintő kérdést megtárgyalhatnak, ebben állást foglalhatnak és ezt nyilvánosságra is hozhatják.

A kormányzati munka ellenőrzésével kapcsolatosan vagy a működési területét érintő bármely kérdéssel kapcsolatos megállapításairól a bizottság tájékoztatót készít.

A Bizottság tevékenysége 2011-ben

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. tavaszi tevékenységéről készült részletes prezentáció ide kattintva érhető el, míg a 2011. őszi tevékenységéről szóló összefoglaló itt tekinthető meg.

A Fogyasztóvédelmi bizottság albizottságai

Jelenleg az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottsága három albizottsággal rendelkezik. Az albizottságokról bővebb információ érhető el a nevükre történő kattintással:

1. A Fogyasztóvédelmi bizottság hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság)  

2. A fogyasztói panaszok kezelésének intézményrendszerét áttekintő albizottság

3. Élelmiszer-biztonsági albizottság