English Magyar WAI

Jogi rovat - Jogszabályfigyelő

Fogyasztóvédelmi jogszabályok naprakészen

Az egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról szóló 74/2012. (VII.25.) VM rendelet (2012. szeptember elsejétől hatályos)

A termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (2012. szeptember elsejétől hatályos) 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (2014.január elsején lép hatályba)

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló 2010. évi XCVI. törvény

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2008.évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2009. évi LXII.  törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

1993. évi X. törvény a termékfelelősségről

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (rossz minőségű termék forgalomba hozata, minőség hamis tanúsítása, áru hamis megjelölése, a fogyasztó megtévesztése)

218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (Fogyasztóvédelmi szabálysértések)

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi- és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről, és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről

2001. évi CVIII. törvény az elektonikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről (2011.09.01-én lépett hatályba)

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II.5.) Korm. rendelet

Kapcsolódó döntések:

BH2007.95- Használati jog átengedése és csereképes kontingensként való felhasználása

BH2007.57 - Használati jog ellenértékének kiegyenlítése céljából kötött részvény-adásvételi szerződés érvényessége

Távollevők között kötött szerződések

Tájékoztató a távollevők között kötött szerződésekről

Kapcsolódó jogszabályok

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm.rendelet

Kapcsolódó döntések

VJ-22/1998/12 - a Gazdasági Versenyhivatal határozata a Swiss Clinique Kereskedelmi és Csomagküldő Kft. ügyében

VJ-77/2001/36 - a Gazdasági Versenyhivatal határozata a Rubachem International Kft. ügyében

VJ-179/2005/23 - a Gazdasági Versenyhivatal határozata az Új Ex-Libris Kft. ügyében

Lakásépítés

Tudnivalók az új építésű lakásokra vonatkozó jótállásról

Kapcsolódó jogszabályok

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm.rendelet

 

 

Minőségi kifogás, szavatosság, jótállás

Tudnivalók a jótállásról és a szavatosságról

Kapcsolódó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( szavatosság szabályai)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( jótállás szabályai )

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet

A fogyasztói szerződések keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003 (VII.30.) GKM rendelet

Javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállás

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rendelet

Társasház

Társasházakkal kapcsolatos tudnivalók

Kapcsolódó jogszabályok

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény

Kapcsolódó Döntések

BH 2007.128 A Társasház közgyűlésének határozat képességéről

Tisztességtelen szerződési feltételek

Kapcsolódó jogszabályok

A fogyasztókkal kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről szóló 18/1999 ( II.5. ) Korm. rendelet

Üzletek működésével kapcsolatos tudnivalók

Kapcsolódó jogszabályok

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény

Kapcsolódó döntések

BH 2007.208  Árú címkézése

Üzlethelységen kívüli értékesítés ( termékbemutató )

Mit kell tudni az üzleten kívüli értékesítésről

Kapcsolódó jogszabályok

Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. ( VIII. 29. ) Korm rendelet

Kapcsolódó döntések

VJ- 114/2004/37  Mediline Kereskedelmi Kft és az Albatrosz travel vizsgálata

VJ- 94/2004/3 Zepter International Ungarn Kft vizsgálata

Utazási szerződés

Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet

Az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet

Vásári, piaci, bevásárlóközponti értékesítés

Vásári, piaci értékesítés

Kapcsolódó jogszabályok

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009 ( III. 13.) Korm. rendelet

Közüzemi szolgáltatások

Kapcsolódó jogszabályok

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény

A villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet

A postai szolgáltatás minőségére vonatkozó szabályok

A postai szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével és a fogyatékos személyek postai szolgáltatásokhoz való hozzáférésével összefüggő követelményeiről szóló 14/2004. (IV.24.) IHM rendelet

A lábbelik forgalmazásának szabályai

A lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről szóló 24/2008. (XI.18.) NFGM rendelet

Az óvodákra vonatkozó jogi szabályozás

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

 

A családi napközikre, családi gyermekfelügyeletre vonatkozó jogi szabályozás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. ( XII.18.) Korm. rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII.29.) Korm. rendelet

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. ( IX.29.) Korm. rendelet

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.)Korm.rendelet

A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V.20.) ESZCSM rendelet

Az áruk és szolgáltatások biztonságossága és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti szabályozás

Az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV.29.) Korm. rendelet

A csomagolás és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályai

A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. ( V.5.) Korm. rendelet

A légi személyszállítás szabályai

A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet

A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményei

A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV.29.) IKIM-NM együttes rendelet

A kozmetikai termékek biztonságosságára vonatkozó szabályok

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltéteiről és közegészségügyi ellenőrzéséről szóló 40/2001. ( XI.23. ) EüM rendelet

A háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveire vonatkozó tájékoztatás követelményei

A háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról szóló 78/1999. (XII.22.) GM rendelet

A játszótéri eszközök biztonságosságára vonatkozó szabályok

A játszótéri eszközök biztonságossáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet

Az élelmiszerek jelölésére vonatkozó szabályok

Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II.26.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet

Az ásványvíz és egyéb vízfajták palackozására és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok

A természetes ásványvíz, a forrásvíz, az ivóvíz, az ásványi anyaggal dúsított ivóvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályairól szóló 65/2004. (IV.27.) FVM-ESZCSM-GKM együttes rendelet

A felszolgálási díj mértékének megállapítására és alkalmazására vonatkozó szabályozás

A felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX.27.) GKM rendelet

A dohánytermékek gyártására, forgalmazására és ellenőrzésére vonatkozó szabályok

A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről szóló 102/2005. (X.31.) FVM rendelet

A szerződésekben előírt kamat  egyoldalú módosításának feltételei

A szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről szóló 275/2010. (XII.15.) Korm. rendelet

 

Az egyes árucikkek címkéjének kötelező tartalmára vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004. (VI.2.) ESzCsM rendelet