English Magyar WAI

Hír olvasása

2012. március 15. a Fogyasztók Világnapja

2012-03-14 16:00:19

A Világnap szerepe elvitathatatlan: általa kifejezésre kerül, hogy a világ összes fogyasztóját mindenhol ugyanazon fogyasztói alapjogok illetik meg, ezeket tiszteletben kell tartani és meg kell becsülni.

A Consumers International (Fogyasztók Világszervezete) által meghatározott nyolc fogyasztói alapjog a következő:
 
1. Az alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog
 
Ez a jog az alapvető, lényeges árukhoz és szolgáltatásokhoz való jogosultságokat foglalja magában, ennek keretében a fogyasztóknak például joguk van a megfelelő ételhez, ruházathoz, szálláshoz, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz, vízhez és a közművekhez.
 
2. A biztonsághoz való jog
 
Ez a jog azt jelenti, hogy a fogyasztók védelemben kell részesíteni azokkal a termékekkel, termelési eljárásokkal és szolgáltatásokkal szemben, amelyek veszélyeztetik az egészségüket vagy az életüket.
 
3. Az információhoz való jog
 
E szerint a fogyasztókat fel kell vértezni a megfelelő információkkal és tudással ahhoz, hogy ennek fényében tudatos fogyasztói magatartást tanúsítsanak, valamint védelemben kell őket részesíteni  a tisztességtelen vagy félrevezető reklámokkal és címkézéssel szemben.
 
4. A választáshoz való jog
 
Biztosítani kell a fogyasztók számára azt, hogy termékeket és szolgáltatások széleskörű skálája álljon rendelkezésükre, hogy a számukra legmegfelelőbbet tudják kiválasztani. Biztosítani kell a kielégítő minőséget ezzel kapcsolatosan.
 
5. A meghallgatáshoz való jog
 
A fogyasztók érdekeinek és véleményének meg kell jelenniük a kormányzati politikák meghozatalakor, illetve annak végrehajtása során is, valamint biztosítani kell ezt a lehetőséget a termékek és szolgáltatások fejlesztése irányainak kijelölésekor. 
 
6. A kártérítéshez való jog
 
A fogyasztóknak joguk van a kártérítéshez, ha panaszuk jogos, tehát ha például rossz minőségű terméket kapnak vagy a szolgáltatásnyújtás során a kereskedő hibásan teljesítése esetén.
 
7. Oktatáshoz való jog
 
Az oktatáshoz való jog azt jelenti, hogy a fogyasztók számára biztosítani kell, hogy az ahhoz szükséges tudást, hogy tudatos fogyasztóként járhassanak el. Ehhez pedig a fogyasztók oktatásán keresztül vezet el az út, fel kell hívni a figyelmüket és meg kell őket ismertetni az alapvető fogyasztói jogokkal  és azzal, hogy azokat hogyan és milyen úton tudják érvényesíteni.
 
8. Egészséges környezethez való jog
 
Az egészséges környezethez való jog keretében biztosítani kell a fogyasztók számára, hogy életüket olyan természeti körülmények között élhessék le, amely nem fenyegeti sem az ő, sem pedig a jövendő nemzedékek jólétét.
 
2012. március 15-e alkalmából a Consumers International kampányt indít és fellép azért, hogy a fogyasztók a pénzügyi szolgáltatások területén a termékek széleskörű palettájából választhassanak. A nyolc fogyasztói alapjog közül az egyik legfontosabb ugyanis a választáshoz való jog: e szerint biztosítani kell a fogyasztóknak azt, hogy a termékek és szolgáltatások széleskörű skálája álljon rendelkezésükre azért, hogy a számukra legkedvezőbbet tudják kiválasztani.
 
Ennek megfelelően 2012. március 15-én a CI tovább folytatja előző évben elkezdett kampányát és felhívja a nemzetek kormányait arra, hogy több beruházást eszközöljenek azokon a területeken, ahol megfigyelhető a szolgáltatók közötti verseny hiánya. Felszólítják arra is őket, hogy célzott állami beavatkozások útján szintén segítsék elő a megfelelő mértékű verseny létrejöttét. Végül pedig a Fogyasztók Világszervezete több lépést is kezdeményez annak érdekében, hogy a fogyasztók számára világszerte megkönnyítsék a pénzügyi szolgáltatóváltás lehetőségét.  
 
A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a Fogyasztók Világnapja alkalmából csatlakozik a CI által meghirdetett világméretű kampányhoz, ennek keretében felmérjük a magyar fogyasztók pénzügyi szolgáltatásokkal, bankváltással kapcsolatos tapasztalatait. Azzal a kéréssel fordulunk ezért a magyar fogyasztókhoz, hogy töltsék ki a Szövetség honlapján a vonatkozó kérdőívet és válaszoljanak az ott található kérdésekre, a megfelelő válasz kiválasztásával.
 
A beérkezett válaszokat Szövetségünk összesíti és tájékoztatja annak eredményéről a Fogyasztók Világszervezetét, valamint beszámolunk erről internetes honlapunkon is. Ezek alapján kiderül, hogy milyen a magyar pénzügyi szolgáltatások fogyasztók általi megítélése és mely területek azok, amelyek még javításra szorulnak.